Ceník služeb

Ceník služeb v roce 2009

Ceník služeb firmy

Služby u zákazníka
služby* 600 Kč/hod **
cestovné     10 Kč/km
Zákazníkům, kteří odebrali v roce 2006 zboží nebo služby za 200 000Kč poskytujeme automaticky slevu 10% na hod. sazbu.
Výrazných slev lze docílit podepsáním servisních smluv!
Zpracování dodaného textu
rukopis 150 Kč/stránku A4
tištěný text   50 Kč/stránku A4
digitální podoba 220 Kč/hod
Ostatní
přenos dat modemem   10 Kč/MB
přenos dat internetem     1 Kč/MB
odchozí telef. hovory   10 Kč/min
příchozí telef. hovory hovory dle hod. sazeb uvedených výše
skenování do velikosti formátu A4   40 Kč/ks
cena  za výpal 1 ks CD/DVD 200 Kč/ks (bez média)
tisk fotografií (HP Photo REt III 2400x1200 dpi)   80 Kč / stranu A4
zapůjčení PC, tiskárny nebo monitoru  440 Kč/ za započatý měsíc

Ceník je platný od 1. 1. 2007.
Uvedené ceny jsou konečné.

* U označených hodinových sazeb se započítává 1. započatá hodina a následně každá započatá půlhodina

**služby- aplikační služby, Lotus Notes, poradenství, zaškolování do programů, práce na počítačové síti, konfigurace, instalace síťového serveru, odvirování PC.
Reklama: