Popis

Obecný popis informačního systému KEO

KEO (Komplexní evidence obce) je český informační systém z dílny firmy ALIS s.r.o. určený pro zpracování administrativy především obecních a městských úřadů. Ale zvládá účetní agendy:

 • rozpočtové organizace
 • příspěvkové organizace
 • občanská sdružení
 • církve a náboženské společnosti
 • obecně prospěšné společnosti
 • zájmová sdružení právn. osob
 • honební společenstvanadační fondy
 • společenství vlastníků (byt.)

Patří mezi nejvíce používané informační systémy pro místní samosprávu. Počet uživatelů již přesáhl 3200.
Celý systém tvoří více samostatných modulů, které jsou navzájem propojeny logickými vazbami. Tím je zajištěno, že jednou pořízená data, není třeba znovu zadávat a každá změna se projeví v celém systému.

Průběžně jsou do systému zahrnovány požadavky a připomínky uživatelů. Moduly jsou aktualizovány s ohledem na nově vznikající legislativu nebo na úpravy jednotlivých zákonů.

Informační systém KEO je naprogramován v českém programovacím jazyce PC FAND. Runtime tohoto relačního databázového prostředku, pod názvem "UFAND.exe" (resp. "UFANDL.exe" pro síťové zpracování) je také potřeba ke spuštění programového vybavení systému KEO. Programové moduly jsou dodávány v zaheslované, uživatelům nepřístupné formě. Všechna data jsou ukládána ve formátu, který je dán relačním databázovým prostředkem PC FAND a nejsou přímo čitelná běžnými editačními prostředky.

Výhody systému

 • komplexnost, provázanost a jednoduchá obsluha
 • solidní zázemí
 • cenová dostupnost
 • smluvní garance vazeb na legislativu
 • provoz v lokální počítačové síti
 • certifikace na shodu se standardy SIS
 • stabilita systému, zajištění bezpečnosti dat
 • využití internetu pro reinstalace nových verzí systému
Reklama: