Moduly

Seznam modulů KEO

Ekonomická část

 • Účetnictví
 • Mzdy a personalistika
 • Majetek
 • Poplatky

Evidenční část

 • Registr obyvatel
 • Registr budov
 • Registr bytů
 • Registr pozemků
 • Moderní kancelář

Doplňující úlohy

 • Matrika
 • Evidence hřbitova
 • Správce bytů a nebytů
 • Vodné a stočné
 • Předpisy poplatků z faktur
 • Místní poplatky za odpad
 • Evidence sociálních dávek
 • Grafika k registru pozemků
 • Grafika k registru hřbitova
 • Evidence skladu
 • Gramis
 • FISO
 • Úhrada za pobyt v DD
 • Úhrada za pobyt v DM
 • GramKEO
 • Home-banking
 • Přestupkové řízení
 • Oceňování sledovaných pozemků
 • Vismo
 • W-11
 • PUO
 • WinVet
 • KEO - Praxe
 • KEO - ISPReklama: