Popis

KEJ

Moduly: sklad, stravné, sponzory, čipy, čipové karty, normování jídel, faktury, majetek, textový editor a plánovač.
Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázané - není nutné zadávat data do programu znovu a znovu.
Většinu tiskových sestav si může uživatel upravit dle libosti.

Program funguje DOSový a funguje na počítačích s DOS kompatibilní. S určitými omezeními jej lze provozovat na nejnovějších počítačích s Windows.
Programový komplet je napsán v českém programovacím jazyku PC FAND 4.2


SKLAD

sklad hlavní

Pro vedení skladové evidence. Pracuje s průměrnými cenami. Hlídá min. množství na skladě. Program eviduje příjmy, výdaje a zůstatky na skladových kartách. Při zápisu příjemek je možné zapisovat cenu za měrnou jednotku, celkovou, bez i s DPH. Umožňuje třídit výdejky dle libovolného druhu.

spotřební koš

Vyhodnocuje vyváženost jídelníčku a sleduje plnění spotřebního koše. Umožňuje sledování plnění libovolného množství druhů potravin (ovoce, zelenina, mléčné výrobky, tuky, atd.) vzhledem ke spotřebnímu koši předepsaným okresním hygienikem, za určité období a druh výdejky.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul sklad hlavní.

jídelníček

Jednoduchý prográmek, který umožňuje tisk jídelníčku a výdejek s jídelníčkem. Vedoucí jídelny má tedy na jednom papíře z jakých skladových karet a množství vařila jídla na daný den.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul sklad hlavní.


Stravné

stravné hlavní

Program pro evidenci strávníků a finanční vyrovnání s nimi. Umožňuje evidovat prakticky neomezené množství plateb (snídaně, svačina, oběd, školné, atd..). Program šetří čas spojený s rutinními pracemi související s vyúčtováním a sledováním odhlášek a přihlášek. Program podporuje více organizací v jedné instalaci (MŠ, ZŠ, cizí strávníky) a zálohové, zpětné (doplatkem) i objednávkové zúčtování se strávníky. Nechybí ani vyúčtování se sponzory strávníků čí jinými subjekty, která a strávníka platí. Strávníky lze libovolně rozdělit do tříd a kategorií podle cen za platby, finančních norem. 
Každý strávník může mít přidělen: cenovou kategorii, sponzora, plátce, třídu, adresu, banku, čip nebo kartu, variabilní nebo specifický symbol a jiné údaje.

disketa Česká spořitelna

Programový modul určený k vytvoření inkasní diskety pro Českou spořitelnu.

Pozn.

  • Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.
  • Program podporuje i převod peněz zpět strávníkům.

disketa Komerční banka 

Programový modul určený ke komunikaci s KB přes disketu nebo homebanking.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.

ostatní banky

Umožňuje tisk příkazu k inkasu a úhradě.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.

ABO - inkaso

Umožňuje export příkazu k inkasu a úhradě na disketu pro Homebanking jakékoli banky. Tento modul je schopen plně nahradit tyto moduly:  Disketa Česká spořitelna, Disketa Komerční banka, Ostatní banky.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.

AV složenky

Umožňuje tisknout AV složenky na čisté nebo předtištěné formuláře České pošty.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.

stravenky

Umožňuje tisknout stravenky pro strávníky (i jednotlivě), po třídách nebo po kategoriích.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.

čipy Issis+

Spojovací můstek s hardware firmy ISIS+. Program pouze nahrazuje stravenky.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.

čipy VIS

Spojovací můstek s hardware firmy VIS Plzeň. Umožňuje objednávání, přihlašování nebo odhlašování plateb na libovolné období bez zásahu vedoucí jídelny.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.

čipy Z-Ware

Spojovací můstek s hardware firmy Z-Ware. Umožňuje objednávání, přihlašování nebo odhlašování plateb až na 14 dnů dopředu bez zásahu vedoucí jídelny.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul stravné hlavní.


RVPO - rozdělení výdejek podle organizací

Program automaticky rozděluje výdejku na dva druhy, podle počtu strávníků v daný den. Důsledkem je, že lze a hlídat spotřebu (navaření nebo provaření) zvlášť pro jednotlivé organizace.

Pozn.

  • Je nezbytné provozovat modul sklad hlavní a stravné hlavní.
  • Program je dostupný pouze u verze 2.55 a vyšší.

Normování

Umožňuje tvorbu jídelníčku na libovolné dny dopředu a několik druhů jídel denně z číselníku receptur. Vedoucí si může receptury libovolně upravovat, přidávat, ubírat. Postup práce je následující:

a) obsluha sestaví jídelníček z číselníku receptur (do jednoho jídla lze vložit až 7 receptur)
b) program sám vypočte potřebné množství surovin a vytvoří takzvanou předvýdejku v závislosti na počtu strávníků a velikosti porcí
c) program vystaví seznam vypočtených množství surovin
d) vedoucí přidá další skladové karty, smaže nebo změní množství dle libosti 
e) odsouhlasí výdejku a program automaticky vydá ze skladu

Pozn.

  • Je doporučeno provozovat modul stravné hlavní. Program pak umožňuje bez jakéhokoli přepisování zjistit počty strávníků, nanormovat na ně a vytvořit výdejku ze skladu.
  • Je doporučeno provozovat modul sklad hlavní. Program poté umožňuje automaticky vydávat ze skladu.
  • Při zpracovávání více organizací je doporučeno provozovat modul "rozdělení výdejek podle organizací".

Obaly

Program slouží k evidencí obalů od zboží.

Pozn. Je nezbytné provozovat modul sklad hlavní.


Majetek

Program pro evidenci majetku. Eviduje způsoby nabytí a vyřazení, umístění a druh majetku. Tiskne inventurní seznamy, přírůstky a návrhy k odpisu.

Pozn. Program neumožňuje odpisy majetku.


Plánovač

Jednoduchý prográmek k připomínání důležitých akcí.

Pozn. Program dostanete zdarma k jakémukoli výše uvedenému modulu.


Textový editor

Jednoduchý textový editor se snadnou obsluhou pro psaní textů a jejich snadnou archivací.

Pozn. Program dostanete zdarma k jakémukoli výše uvedenému modulu.


Faktury

Program eviduje a tiskne přijaté a vydané faktury. Tiskne příkazy k úhradě a  přehledy o fakturách.  Nově, ve verzi 3.00 páruje příjemky s přijatými fakturami.