HACCP - Kritické body

HACCP - Kritické body

Ve spolupráci s partnerskými firmami nabízíme jeden z nejlevnějších způsobů vypracování kritických bodů Vašeho provozu.

Nabízíme tzv. šanon. Svázané dokumenty s jednotlivými výrobními  schématy pro:

  • pro stánky
  • školní jídelny
  • restaurace

Metodika šanonu byla vytvořena na základě těchto zákonů a vyhlášek:

  • 274/2003 novela zákona 258/2000 o ochraně veř. zdraví
  • 137/2004 vyhláška

Šanon lze dodat samostatně nebo s doplňkovými službami. Velikost šanonu,  jeho obsah a počet výrobních schémat, je plně konfigurovatelný v objednávce.

Cena šanonu se odvijí od jeho velikosti.

Formulář pro konfiguraci a objednávku šanonu.