Metodiky
Tisk článku

STRAVNÉ - Plnění vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Hlavní změny, které nová vyhláška přináší:  • žáci se dělí do kategorií již ne dle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce

  • nové finanční normativy


Zařazení strávníků do správných kategorií

  • Naistalovat KEJ 3.01 a vyšší.
    Uživatelé verzí KEJ 2.59 (a nižší) musí evidenci věku sledovat ručně. Teto verze nemohou tuto vyhlášku z technických důvodů podporovat. Pokud vyžadujete komfortní řešení, objednejte si placený upgrade na verzi 3.00.
  • Správně nastavit číselník " Kategorie=>věk strávníků " nebo jinak: " Kategorie=>Dr. Plateb (Ceník) "  a klávesa " F9 "
  • Na kartě strávníka "Strávník \ Seznam platných strávníků \ F10" vyplnit údaj "DATUM NAROZENÍ"
  • Pravidelně spouštět kontrolu "Strávník \ Kontroly - kontrola věku na kategorie" . Zde lze rychle nasadit klávesou F8 doporučenou kategorii.


Správné nasazení finančních normativů

VŠJ musí zkontrolovat, zda stávající finanční normativy spadají do intervalů stanovených vyhláškou.
Kde se fin. normativy nastavují? " Stravné \ Služby \ Číselníky \ Kategorie=>Dr. Plateb (Ceník) \ klávesa F10 \ Údaj Norma Kč"
A co nastavit?

Příloha 2 vyhlášky

Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník

Strávníci 3-6 let
Snídaně 5,50 až 9,50
Přesnídávka 4,50 až 6,00
Oběd 11,00 až 18,00
Svačina 4,50 až 6,00
Večeře 9,50 až 13,00
Celkem (celodenní) 35,00 až 52,50
Na nápoje 2,00 až 3,50

Strávníci 7 – 10 let
Snídaně 7,00 až 10,50
Přesnídávka 5,50 až 8,50
Oběd 13,50 až 23,00
Svačina 4,50 až 6,00
Večeře 11,00 až 18,00
Celkem (celodenní) 41,5 až 66,00

Strávníci 11 – 14 let
Snídaně 7,50 až 11,00
Přesnídávka 5,50 až 8,50
Oběd 15,00 až 24,50
Svačina 4,50 až 6,00
Večeře 12,00 až 19,50
Celkem (celodenní) 44,50 až 69,50

Strávníci 15 a více let
Snídaně 7,50 až 12,00
Přesnídávka 5,00 až 8,50
Oběd 16,00 až 26,00
Svačina 3,50 až 4,50
Večeře 14,00 až 24,00
Celkem (celodenní) 46,00 až 75,00

II. večeře 7,00 až 11,00

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze úměrně se zvýšením výživových dávek zvýšit horní limit na nákup potravin. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Sviták

Tisk článku