KEJ verze 2.55 informace, update

Novinky verze 2.59

Rozepsány novinky z jednotlivých modulů.

NOVINKY OBECNÉ

Program sám hlídá chybné ukončení svého běhu a po opětovném spuštění nabízí autoopravu.
Program plně podporuje uživatelsky "přijemnější" zálohování a obnovení dat.
Rozšířeny možnosti exportů.
Možnost nastavit runtime PC Fandu přímo z programu.
Uživatel si sám nastavuje, kterou sestavu lze před tiskem editovat.
Program nyní umožňuje načtení uživatelem upravitelné tisk. sestavy z disku nebo z diskety. Samozřejmostí je také její uložení - export.
Přibyla možnost zpracovávat více organizací.
Uživatelem definované heslo do programu.
Tisk obálek s adresami z karty strávníka i adresáře.

NOVINKY SKLADu
Tisk stavu skladu k jakémukoli datu.
Nový modul Rozdělení výdejek podle organizací.
Je možné snadno prohlížet obraty na kartách z více období.
Nový parametr skladové karty: zobrazovat.
Program hlídá minimální množství potravin ve skladě.
Lze také nastavit, zda má program upozorňovat na toto kritické množství při každém spuštění.
Zrušen číselník dodavatelů a odběratelů a nahrazen adresářem.
V prohlížení výdejů po stisku ENTERu na datumu výdejky počítač zobrazí celkovou částku za všechny výdejky
tohoto dne.
V prohlížení výdejů po stisku ENTERu na PC výdejky počítač zobrazí celkovou částku za všechny položky této výdejky.
Nová tisková sestava - Příjemky sumárně.
Nová tisková sestava - Výdejky sumárně.
Nové položky menu: seznam příjmů, seznam výdejů.
Nový modul Rozdělení výdejek podle organizací.

NOVINKY STRAVNÉho
Převodový můstek čísel sporořirových účtů ČS a. s.
Sestavy za více období.
Evidence změn na kartách strávníků.
Nový programový modul ABO-inkaso.
Program eviduje a zobrazuje veškeré změny na kartě strávníka.
Více informačních sestav o spotřebě.
Při zpracování diskety pro ČS a ostatní banky lze vytvářet "rodinné" příkazy k inkasu.
Lze hromadně označit úhrady jako zaplacené podle způsoby úhrady.
Přibyl nástroj pro kopírování číselníku z jednoho období do druhého.
Zrušen číselník dodavatelů a odběratelů a nahrazen adresářem.
Přidány tiskové sestavy na vyřazeném strávníkovi F6 nebo shiftF6.
Nová sestava - Rekapitulace jídel za skupinu kategorií.
Přibyl detailní pohled na kartu strávníka v menu.
Zpřehledněny tiskové sestavy Docházkových plachet.
Při vytváření docházky a uzávěrce již program "neotravuje" s dotazem o přepsání číselníků plateb a sponzorů.
Pokud číselníky neexistují program je aut. vytvoří z aktuálního období a o vytvoření podá hlášení.
Pokud číselníky existují nic neřekne, nepřepíše je a normálně pokračuje.
Podstatně urychlena uzávěrka u jídelen se zálohovým a objednávkovým placením.

NOVINKY NORMOVÁNÍ
Nová tisková sestava "Rozdílová předvýdejka" - jsou vidět rozdíly mezi výpočtem od počítače a úpravou od uživatele.
Do jídelníčku je možno zadat další 2 receptury.
Je možné vytvořit předvýdejku rovnou za celý den.
Do předvýdejky bylo přidáno řazení podle Jídla a Receptury.
Přibyl tisk rozdílové předvýdejky.
Nové údaje v číselníku receptur:
sumarizovat: - sumarizovat stejné karty na předvýdejce?
kniha norem: - číslo z knihy norem