Vzorové účtování
Tisk článku

1. Způsob zaúčtování - doporučený

Předpis

311     XXXX       M   +   P
343     XXXX       D   +   H
602     XXXX       D   +   Z

Úhrada

311     XXXX       D   +   P
231     XXXX       M   +   P

 

Tisk článku

Tisk článku

2. Způsob zaúčtování

Předpis

Zaúčtování základu daně:

311 0200 00000 0000 0000 0000 000    M    N    +  
602 0300 00000 2310 0000 0000 000    D    N    +  

Zaúčtování DPH:
343 0250 00000 0000 0000 0000 000    D    A    + 
311 0200 00000 0000 0000 0000 000    M    A    + 

Úhrada

Zaúčtování vodného:
 022 uf 311 0200 00000 0000 0000 0000 000    D    N    V    +
 022 uf 231 0200 00000 0000 2310 2111 000    M    N    V    +
Zaúčtování zálohy:
 022 uf 311 0200 00000 0000 0000 0000 000    D    N    A    -
 022 uf 231 0200 00000 0000 2310 2111 000    M    N    A    -
Zaúčtování DPH:
 022 uf 231 0200 00000 0000 2310 2111 000    M    A    D    +
 022 uf 311 0200 00000 0000 0000 0000 000    D    N    D    +
Zaúčtování zaokrouhlení:
 022 uf 311 0200 00000 0000 0000 0000 000    D    N    O    +
 022 uf 231 0200 00000 0000 2310 2111 000    M    N    O    +

 

Zaúčtování "nefunguje" v případě, že jste plátci DPH a vybíráte zálohy.

Tisk článku