K následujícím ekonomickým systémům u nás naleznete plnou podporu:

KEJ - Komplexní Evidence Jídelny

Sklad (příjemky, výdejky, spotřební koš), stravné (strávníci, stravné, školné, ubytování, vyúčtování, sponzoři, čipy, čipové karty, libovolné množství jídel), normování jídel (vlastní normy, import už existujících), faktury (vydané, přijaté, příkazy k úhradě), majetek, textový editor a plánovač.
Stránky věnované jídelnám.


VaS - Vodné a Stočné

Vodné a stočné je software pro evidenci poplatků za spotřebu pitné vody i poplatků za stočné. Umožňuje evidenci pláců, libovolného množství vodoměrů a stavů na nich. Rozúčtování vodoměrů mezi více odběraté, vazbu na informační systém KEO, fakturaci a evidenci úhrad a záloh včetně podpory pro plátce DPH.
Stránky věnované programu Vodné a Stočné.


KEO - Komplexní evidence obce

Účetnictví, mzdy a personalistika, majetek, poplatky, evidenční část, registr obyvatel, budov, registr bytů, registr pozemků, moderní kancelář, doplňující úlohy, matrika, evidence hřbitova, správce bytů a nebytů, vodné a stočné, předpisy poplatků z faktur, místní poplatky za odpad, evidence sociálních dávek.
Stránky věnované KEO.


POHODA - ekonomický systém

Podvojné i jednoduché účetnictví, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, poštovní sestavy, majetek, kniha jízd, mzdy, sklady, internetové obchody, podpora pokladního hardware, čárových kódů a mobilní fakturace.