VaS - Vodné a Stočné

Snadno ovladatelný program pro vyúčtování poplatků za vodné a stočné. Ideální řešení pro organizace evidující stovky vodoměrů.

Umožňuje:

 Novinky v jednotlivých verzích:

verze 2013

  1. Aktualizace sazeb DPH 15% a 21%.
  2. Nové tiskové sestavy přehledu uhrazených záloh.
  3. Již vypočítaná a uložená vyúčtování nejsou znova přepočítávaná. Není tedy bezpodmínečně nutné vytvářet samostatné složky pro jednotlivé roky.

verze 2012

  1. Nový modul export do KEO-W.
  2. Hlášení o komplikacích, které vznikají při výpočtu vyúčtování jsou hlášeny hromadně před tiskem vyúčtování.
  3. Nová agenda upomínky faktur.
  4. Do cenových pásem přibyla možnost výběru nájemného za vodoměr ve standardní sazbě DPH.
  5. Aktualizace varzby na KEO.
  6. Aktualizace sazeb DPH 14%.
  7. Přibyly nové způsoby zaúčtování.

verze 2011

1. Program zaokrouhluje na koruny.
2. Na faktuře se tiskne přehled uhrazených záloh.
3. Nové sestavy - Tiskové sestavy - Finančně - Vybráno v zálohách - detailně nebo sumárně.
4. Sestavu pro odečitatele lze tisknout dle ulic.
5. Sestavu stavy vodoměrů lze tisknout dle ulic.
6. 2 nové‚ sestavy úhrad faktur.
7. Dlouho očekávaná funkce - Hromadné‚ vyúčtování.

verze 2010

1. Zrychlené pořizování stavů vodoměrů.
2. Nové filtry na zatím nevyúčtovaná a neaktivní fakturační místa.
3. Analytické účty u exportů jsou rozšířeny na 4 místa.
4. Změna sazby DPH.

verze 2009

1. Možnost vyřadit Fakturační místa a vodoměr k určitému datu.
2. Při zapisování stavů vodoměrů se automaticky před-vyplňuje fakt. období.
3. Export do KEO lze provádět do agend:
  - Poplatky - včetně DPH, zaúčtování předpisu i úhrady
  - Vydané faktury - včetně DPH, zaúčtování předpisu i úhrady.
4. Zavedena plnohodnotná  podpora DPH.